TR | EN
BTSOBEBKA

DERECE

GRUP

KATEGORİ ADI

PROJE ADI TÜRKÇE

PROJE ADI İNGİLİZCE

YÜRÜTÜCÜ

KATILIMCILAR

1

Akademisyen ve Sanayici

İnşaat Teknik Tekstilleri

Boya Çamurunun Geri Dönüşümü ile Lif Takviyeli Hafif Yapı Malzemesi Üretimi

Production of Fiber Reinforced Lightweight Construction Material by Recycling of Paint Sludge

Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Avcı

Hamed Ghorbanpoor (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi),

İlker Bekir Topçu (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi),

Macid Nurbaş (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi),

Hüseyin Avcı (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi)

2

Akademisyen ve Sanayici

İnşaat Teknik Tekstilleri

Yeni Nesil Katı-Katı Faz Değişim Malzemesi Dolgulu Polipropilen Monofilament Lif Üretimi

New Generation Solid-Solid Phase Change Material Filled Polypropylene Monofilament Fiber Production

Prof. Dr. Ömer Işıldak

Cemil Alkan (Gaziosmanpaşa Üniversitesi),

Ömer Işıldak (Gaziosmanpaşa Üniversitesi)

3

Akademisyen ve Sanayici

İnşaat Teknik Tekstilleri

Tekstil Takviyeli Betonlar İçin Hibrit İplik Kullanımı

Using of Hybrid Yarn for Textile Reinforced Concrete

Öğr. Gör. Mutlu Kurban

Osman Babaarslan (Çukurova Üniversitesi),

Mutlu Kurban (Çukurova Üniversitesi)

1

Akademisyen ve Sanayici

Taşıt Teknik Tekstilleri ve Kompozitler

Grafen Nano Parçacık (GNP) Yapıları Entegre Edilmiş Fiber Takviyeli Termoplastik Kompozit Malzemeler

Thermoplastic Fiber-Reinforced Polymeric Composites (FRPC) with Graphene Nanoplatelets (GNPs)

Doç. Dr. Özgür Demircan

Özgür Demircan (Ondokuz Mayıs Üniversitesi)

2

Akademisyen ve Sanayici

Taşıt Teknik Tekstilleri ve Kompozitler

Aerojel&Meltblown ile Motosiklet Kasklarının Darbe ve Ses Emicilik Performansının İyileştirilmesi

Improvement of Impact&Noise Absorption of Motocycle Helmets Via Aerogel&Meltblown Layer

Uzman Dr. Çağlar Sivri

Bahattin Düzenli (Süleyman Demirel Üniversitesi),

Çağlar Sivri (Süleyman Demirel Üniversitesi)

3

Akademisyen ve Sanayici

Taşıt Teknik Tekstilleri ve Kompozitler

Taşıtlarda Adhezyon Dayanımı Yüksek- Elyaf Takviyeli Kompozit Malzeme Geliştirilmesi

Improvement of Adhesion Strength Enhanced-Fiber Reinforced Composite Materials in The Vehicles

Arş. Gör. Dr. Zeynep Ömeroğulları Başyiğit

Dilek Kut (Uludağ Üniversitesi),

Zeynep Ömeroğulları Başyiğit (Uşak Üniversitesi)

1

Akademisyen ve Sanayici

Uzay, Havacılık ve Savunma Teknik Tekstilleri

Polibenzimidazol(PBI)/Silika Aeorojel Nanokompozit Liflerin Askeri Tekstillere Uygulanması

Polybenzimidazol/Silica Aerogels Nanocomposite Fibers And Application of Them to Military Clothes 

Doç. Dr. Numan Hoda

Can Yörük (Akdeniz Üniversitesi),

Timur Demirhan (Akdeniz Üniversitesi),

Fatma Kara (Akdeniz Üniversitesi),

Özge Buse Öpçin (Akdeniz Üniversitesi),

Firdevs Mert (Akdeniz Üniversitesi),

Numan Hoda (Akdeniz Üniversitesi)

2

Akademisyen ve Sanayici

Uzay, Havacılık ve Savunma Teknik Tekstilleri

Biyoatık Bazlı Karbon Nanoliflerden Hibrid Enerji Depolama Sistemleri

Bio-waste Based Active Carbon Nanofibers for Hybrid Energy Storage Devices

Yrd. Doç. Dr. Ali Kılıç

Elena Stojanovska (İstanbul Teknik Üniversitesi),

Mehmet Durmuş Çalışır (İstanbul Teknik Üniversitesi),

Ali Kılıç (İstanbul Teknik Üniversitesi)

3

Akademisyen ve Sanayici

Uzay, Havacılık ve Savunma Teknik Tekstilleri

Gelişmiş Darbe ve İndentasyon Özelliklerine Sahip Akıllı Malzemelerin Savunma Uygulamaları

Defense Applications of Smart Material Tailored with Enhanced Impact and Indentation Properties

Dr. Sukhwinder  Bhullar

Duygu Gazioğlu Rüzgar (Bursa Teknik Üniversitesi),

Sukhwinder Bhullar (Bursa Technical University; University of Victoria, Victoria, BC, Canada)

1

Doktora Öğrencisi

Ev Teknik Tekstilleri-DR Öğrencisi

Kovuklu/Mezo-Gözenekli Nanosilika Tanelerle Kaplanmış Haşere Kovucu Tekstiller

Bug-Repellent Textiles Coated with Hollow/Mesoporous Nanosilica Particles

Arş. Gör. Elif Suna Sop

Elif Suna Sop (İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü)

1 Yüksek Lisans Öğrencisi Ekolojik Teknik Tekstilleri-YL Öğrencisi Sürekli Antimikrobiyal Özellik Gösteren Kumaş Geliştirilmesi Development of Fabric Which Have Continuously Antimicrobial Property Emine Erdoğan Özşeker Emine Erdoğan Özşeker (Ege Üniversitesi)

1

Lisans Öğrencisi

Ev Teknik Tekstilleri- Lisans Öğrencisi

Split Klimalar için Antibakteriyel Etkinlikli HEPA Filtre Üretimi

Production of Antibacterial HEPA Filter for Split Air Conditioners

Neslihan Atalay

Neslihan Atalay (Karabük Üniversitesi)

 

NO PROJE FİKRİNİN ADI PROJE FİKRİNİN SAHİBİ DANIŞMAN OKUL ADI
1. ARTIK DAHA GÜVENDEYİM Hünkar ALİEVA Aynur KIRICI Osmangazi İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
2. KONUM TESPİT ÖZELLİĞİNE SAHİP TEKSTİL ÜRÜNÜ TASARIMI Halime ASLAN Öğr. Gör. Dr. Semiha EREN Orhangazi Yeniköy Asil Çelik Meslek Yüksekokulu
3. ÇOK AMAÇLI ÇANTA Sude MURÇAK Sevinç ÇAVUŞOĞLU Necatibey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi