TR | EN
BTSOBEBKA

            UTİB Türkiye Tekstil ve Konfeksiyon Sektöründe X.Uluslararası Ar-Ge Proje Pazarı Yarışmacıları,

 

Bilindiği gibi, Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği tarafından 2009 yılından itibaren organize edilen “UTİB Türkiye Tekstil ve Konfeksiyon Sektöründe Uluslararası AR-GE Proje Pazarı Zirvesi”nin 10.su uluslararası düzeyde Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Ortaklığı ve BEBKA Organizasyon Ortaklığı ve TÜBİTAK destekleriyle ile 08-09 Mart 2018 tarihlerinde, BUTEKOM Ar-Ge Merkezi DOSAB adresinde gerçekleştirilecektir. Bu çerçevede, etkinliğimiz Uludağ Üniversitesi, BUTEKOM Ar-Ge Merkezi olmak üzere çok sayıda Yerli ve Yabancı Araştırma Merkezi ve Üniversite işbirliğiyle yapılmakta olup, Taslak Programa http://www.utibargeprojepazari.com/ web sayfasından ulaşılabilmektedir.

Ar-Ge Proje Pazarı etkinliği vasıtasıyla Tekstil ve Konfeksiyon Sektörü’nün yüksek katma değerli üretim yapabilmesi, ihracatın sürdürülebilir kılınması amacı ile Ar-Ge projesi yapmak isteyen sanayi kuruluşlarının temsilcileri, yerli-yabancı üniversite öğretim üyeleri ve Ar-Ge Merkezlerini bir araya getirerek Ar-Ge destek programlarına sanayi-üniversite, sanayi-sanayi, üniversite-üniversite, sanayi-araştırma kurumu-üniversite ortak proje önerisi sunmaları amaçlanmaktadır.

UTİB Türkiye Tekstil ve Konfeksiyon Sektöründe X. Uluslararası AR-GE Proje Pazarı Zirvesi etkinliği kapsamında, Fonksiyonel Tekstiller ve Akıllı Tekstiller kategorilerinde olmak üzere Doktora, Yüksek Lisans ve Lisans Öğrenci Kategorisi, Uzay, Havacılık ve Savunma Teknik Tekstilleri, Taşıt Teknik Tekstilleri ve Kompozitler öncelikli kategorilerinde olmak üzere Akademisyen Kategorisi, Lisans & Yüksek Lisans& Doktora Tez Konuları Kategorisi, Ar-Ge Merkezleri Kategorisi, Lif/Polimer Kategorisi, Meslek Liseleri ve Meslek Yüksekokulu Öğrencileri Kategorisi, Prototip kategorisinden proje öneri kabul edilecektir.

Değerlendirme Kurulunca sergilenmesi uygun bulunan projeler, poster sergileri ve/veya sözlü sunumlar etkinlikte tanıtılacak, ayrıca etkinlik öncesinde web sayfasında sergilenecek projelerin ilanıyla randevu sistemi yazılımını kullanan sanayicilerin proje yazarlarıyla B2B görüşmelerine imkan sağlanacaktır.

Ayrıca Sektörümüzün Ar-Ge alt yapısına destek sağlaması amacıyla Bağımsız üyelerden oluşan Değerlendirme Kurulunca başarılı bulunacak Proje önerileri kategoriler bazında nakden/eğitim ödülü/ ayni şekilde ödüllendirilecektir.

Değerlendirme Kurulu tarafından Etkinlikte sergilenmesine karar verilen her proje önerisi için projeyi temsilen proje ekibinde yer alan maksimum bir katılımcının konaklama ve ara ulaşım masrafları Proje Pazarı Etkinliği katılım koşullarında belirtilen şekilde karşılanacaktır.

Proje Pazarı Etkinliği hakkında Katılım Koşulları ve Proje Yazım Kılavuzuna göre hazırlanacak proje önerileri başvuruları, 13 Şubat 2018 Salı günü 17:00’ye kadar uzatılmıştır.