TR | EN
BTSOBEBKA

PROJE PAZARI ETKİNLİĞİ HAKKINDA AÇIKLAMALAR

Katılım Şartları

1. Daha önce düzenlenen AR-GE Proje Pazarları ve benzeri diğer etkinliklerinde sunulan projeler, değerlendirmeye alınmayacaktır.

2. Proje Önerileri, Tekstil ve Konfeksiyon Sektörü ile ilgili olarak her sene belirlenen kategoriler kapsamında oluşturulacaktır. UTİB Türkiye Tekstil ve Konfeksiyon Sektöründe Uluslararası IX. AR-GE Proje Pazarı Zirvesi’nde belirlenen kategoriler aşağıda belirtilmiştir.

      a. Akademisyen ve Sanayicilerin proje önerisi sunabilecekleri kategoriler:

 1. Uzay, Havacılık ve Savunma Teknik Tekstilleri
 2. Taşıt Teknik Tekstilleri ve Kompozitler
 3. İnşaat Teknik Tekstilleri

      b. Doktora, Yüksek Lisans ve Lisans Öğrencilerinin sanayiye yönelik proje önerisi sunabilecekleri öncelikli kategoriler:

 1. Spor Teknik Tekstilleri
 2. Ev Teknik Tekstilleri
 3. Ekolojik Teknik Tekstilleri

3. Etkinliğe katılan proje önerilerinin doğru kategoriden yarışmaya katılmamasından doğacak yasal sorumluluklar, Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliğini bağlamaz. Tüm sorumluluk katılımcıya aittir. Bu gibi durumlarda, gerekli tespitler sonrasında, yarışmanın ödülü iptal edilerek, kendisine verilenler geri alınır. Bu halde, bir alt sıradaki proje önerisine aynı ödül ve haklar verilir.

4. Proje Pazarı Zirvesine akademisyenler, yüksek lisans ve doktora öğrencileri, sanayiciler, profesyonel olarak bu işle ilgilenenler, profesyonel şirketlerde çalışanlar bireysel ve ekip katılımı sağlayabilir. Ekip katılımlarında tüm ekip üyeleri ilgili kategorideki bireysel başvuru koşullarını sağlamalı, bir kişi proje yürütücüsü olarak bildirilmelidir.

 1. Sanayi-üniversite ve üniversite-üniversite işbirliğine yönelik projelerde, üniversiteden yapılacak katılımlarda proje yürütücüsünün en az Dr. unvanına sahip olması şartı aranmaktadır. Üniversiteden yapılacak katılımlarda Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri ancak ekip üyesi olabilir. Sanayiden gelen projelerde bu şart aranmaz.
 2. Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerinin proje önerilerini bireysel olarak sunması ve katılım şartnamesinin ekinde öğrenci belgesini ibraz etmesi şartı aranmaktadır.

5. Proje önerilerinde sayı sınırı yoktur.

6. Proje Pazarını düzenleyen ve finanse eden Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB), AR-GE Proje Pazarı Etkinliği’nde sergilenen tüm proje önerilerini yayımlamak, arşivlemek ve yurtiçi ve yurtdışında sergilemek haklarına süresiz sahip olacaktır.

7. UTİB, AR-GE Proje Pazarı Etkinliği’ne katılan ve ödül alan proje önerilerini kurumsal kimlik çalışmalarının bir parçası olarak, UTİB’i temsil edecek her türlü basılı materyal ve dijital ortamda, medya ve reklam çalışmaları ile promosyon ürünleri, kırtasiye malzemeleri, antetli kağıt, faks, pankart ve benzeri ortam ve faaliyetlerde kullanılıp çoğaltılabilecektir. Bu bağlamda, katılımcı ödül dışında herhangi bir telif hakkı talep edemeyecektir.

8. Etkinliğe katılan proje önerilerinin özgün olmaması, daha önce piyasaya sunulmuş veya benzer yarışmaya katılmış olmasından doğacak yasal sorumluluklar, Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliğini bağlamaz. Tüm sorumluluk katılımcıya aittir. Bu gibi durumlarda, gerekli tespitler sonrasında, yarışmanın ödülü iptal edilerek, kendisine verilenler geri alınır.

9. Ar-Ge Proje Pazarı’nda ödül alan katılımcının aldığı ödül tutarının T.C. kanunlarına göre vergi sınırını geçmesi halinde, verilmesi gereken vergiye ilişkin yükümlülük ilgili katılımcıya aittir.

10. Ar-Ge Proje Pazarı Yazım Kılavuzu ve katılım şartlarına uygun olmayan proje önerileri “Değerlendirme ve Ödül Kurulu” değerlendirmesine sunulmayacaktır.

11. UTİB Türkiye Tekstil ve Konfeksiyon Sektöründe Uluslararası AR-GE Proje Pazarı Zirvesi’ne katılanlar, “Proje Pazarı Etkinliği Hakkında Açıklamalar” başlığı altında belirtilen koşulları kabul etmiş sayılırlar.

Proje Başvuruları

12. UTİB Türkiye Tekstil ve Konfeksiyon Sektöründe IX. Uluslararası AR-GE Proje Pazarı Zirvesi’nde proje önerileri www.uibargeprojepazari.com ve www.utibargeprojepazari.com  adreslerinden elektronik ortamda kabul edilecektir.

13. Proje Önerisi yükleme sırasında, kullanıcı ve proje önerileri kayıtlarının güncelliğinden kullanıcının kendisi sorumludur. Kayıt bilgilerinin eksikliğinden veya farklılığından doğabilecek durumlarda, sorumluluk kullanıcıya aittir.

14. Elektronik ortamda proje önerisi yapmak için öncelikle kullanıcı kayıtlarının gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Proje önerisinde yer alacak kişilerin ayrı ayrı üye kayıtları yapılmalıdır. Kişi kaydı gerçekleşince, farklı proje önerileri için tekrar kullanıcı kaydı yapılmasına gerek yoktur. Daha önce kayıt yapmış kullanıcılar, yeni kayıt yapmadan, doğrudan proje önerilerini yükleyebilirler.

15. Üye kaydı gerçekleştirilerek, aktivasyon işlemi tamamlandıktan sonra e-posta adresi ve şifre ile giriş yapılarak proje önerisi veya önerileri yüklenebilecektir.

16. Proje Önerisi Açıklamaları: Maksimum 2 adet A4 sayfasını aşmayacak şekilde sistemden girilecektir. Her bir proje önerisinin oluşturulmasında her bir bölüm için ayrılan sınırlı karakterler mevcuttur. Word dosyası kuralları için ayrıca “EK-1: Proje Önerisi Yazım Kılavuzu” incelenebilir.

17. Proje Önerisine ait zorunlu alanlar elektronik ortamda doldurulacak olup, aşağıda belirtilmiştir.

 • Projenin Dili
 • Proje Adı (Türkçe) (100 karakter)
 • Proje Adı (İngilizce) (zorunlu) (100 karakter)
 • Ödül Kategorisi (Proje önerisinin, uygun kategoride bildirilmesi gerekmektedir. Uygun olmayan kategori için uyarı iletilecektir.)
 • Proje Özeti (Türkçe) (500 karakter)
 • Proje Özeti (İngilizce) (zorunlu) (500 karakter)
 • Proje Etiketleri (500 karakter)
 • Proje Süresi (175 karakter)
 • Proje Bütçesi (175 karakter)
 • Projenin Amacı(300 karakter)
 • Giriş (1000 karakter)
 • Yaklaşım (1000 karakter)
 • Beklenen Sonuç (650 karakter)
 • Kaynaklar (150 karakter)x5
 • Proje Yöneticisi
 • Ekip Üyeleri

18. Zorunlu bilgilerin tamamlanmasından sonra “PROJE OLUŞTUR” komutu ile Word dosyası sistem tarafından otomatik oluşturulacaktır. Ayrıca takip amacıyla yüklenen her projeye otomatik olarak bir “Proje Kodu” atanacaktır.

19. Proje oluşturma adım adım yapılabilecektir. Örneğin; birinci gün proje özeti, ertesi gün devamında proje posteri eklenebilecektir. Bu süreç zarfında gerekli değişiklikler yapılabilecek olup, “PROJE ONAYLA” komutundan sonra değişiklik yapılamayacaktır.

20. Elektronik ortamda otomatik oluşan belgede kalan kısımlara, proje önerisine dair bütçe, süre, amaç, giriş, yaklaşım, beklenen sonuç ve kaynaklara dair detaylı bilgiler ve ilgili tablo, şekil vb. destekleyici nesneler eklenebilecektir. Tüm bu bilgilerin maksimum 2 sayfa ile sınırlandırılması gerekmektedir. Aksi takdirde sistem tarafından kabul edilmeyecektir.

21. Sisteme yüklenen maksimum 2 sayfalık proje önerileri elektronik olarak yayınlanacak olan kitapta yer alacak olup, basılacak kitapta sadece Proje İsmi, Proje Yürütücüsü, Proje Ekibi, İngilizce Özet, Türkçe Özet, Proje Bütçesi, Proje Süresi ile proje ile ilgili görseller yer alacaktır. Bu nedenle proje ile ilgili görsellerin bu formata göre yüklenmesi tavsiye edilmektedir.

22. Proje önerilerinin en geç 7 Nisan 2017 Cuma mesai saati sonuna kadar www.uibargeprojepazari.com / www.utibargeprojepazari.com adresine yüklenmesi gerekmektedir.

23. Poster Sunumu: Proje önerisi açıklama dosyasının hazırlanmasından sonra sergilenmek üzere proje önerisine ait POSTER SUNUMU sisteme yüklenecektir. POSTER sunumu PDF formatında, 1 sayfayı ve 10 MB’ı aşmayacak şekilde ve dikey olarak hazırlanmalıdır. Ayrıca proje önerisine dair açıklamaların yanı sıra proje bütçe ve süresi de postere mutlaka eklenmelidir. Poster sunumuna dair diğer yazım kurallarında bir sınırlama yoktur. Ancak poster sunumunda okunabilirliği sağlamak için punto boyutunun ARİAL 5/7 punto olması tavsiye edilmektedir. PDF ten farklı dosya formatı ve 1 sayfayı geçen poster sunumları sistem tarafından kabul edilmeyecektir. Poster sunumu şartları her iki başvuru türünde(akademik ve sanayi başvurusu ile öğrenci başvurusu) de aynıdır.

24. Poster sunumları, UTİB tarafından (70 cm x 100 cm) ebatlarında dikey olarak bastırılıp etkinlik günü öncesinde fuaye alanına yerleştirilecektir.

25. Poster sunumları, iki gün boyunca fuaye alanında kalacaktır.

26. Proje önerisine ait poster sunumu PDF dosyası olarak sisteme yüklenmelidir. Aksi takdirde proje önerisi yükleme işlemleriniz yönetici tarafından onaylanmayacaktır.

27. Proje önerisi yüklemeye dair her türlü sorunlarınız için project@butekom.org adresine sorularınızı yöneltebilirsiniz.

28. Değerlendirme ve Ödül Kurulu tarafından etkinlikte sergilenmek üzere kabul edilen görülen, her bir proje önerisi için bir kişinin katılım masrafları (ulaşım ve konaklama) UTİB tarafından karşılanacaktır. Ekip katılımlarında, bir proje için sadece bir kişinin katılım masrafları Birlik tarafından karşılanır. Sanayici ve profesyonel olarak çalışan firma çalışanları ulaşım ve konaklama masraflarını kendileri karşılar.

29. Şehirlerarası Ulaşım: Bursa dışından gelen katılımcıların, projelerin hakem değerlendirmesi sonucunda onaylandığına dair bilgilendirme teyidi sonrasında şehirlerarası ekonomi sınıfı seyahat biletleri kendileri tarafından şahsen alınmalıdır. Sözkonusu seyahat biletleri bedellerine ilişkin iade taleplerinde, bir dilekçe (EK-2: Ulaşım Bedeli Talep Dilekçe Örneği) eşliğinde ulaşım belgeleri asılları eklenerek 15 Mayıs 2017 tarihine kadar kargo/posta ile UİB Proje Uygulama Şubesine gönderen ödemeli olarak gönderilmesi gerekmektedir. Uçuş yolu ile yapılan seyahatlerde ayrıca geliş ve dönüş Boarding Card dilekçeye eklenmelidir.

Uzak mesafeli illerden katılımlarda; ekonomi sınıfı biletleme şeklinde, öncelik en uygun fiyatlı havayolu şirketinden ekonomi sınıfı olmak kaydıyla katılımcı şahsen biletleme yapmalıdır.(Ör: Adana, Antalya, Denizli, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Kayseri, Konya, Muş, Samsun, Sinop, Sivas, Tokat, Trabzon, Van vb.) Uçakla yapılan seyahatlerde Sabiha Gökçen HVL-Bursa arası otobüs biletleri karşılanmaktadır, HAVAŞ biletlerine ait bedel iadesi yapılamamaktadır.

Toplu ulaşımla Bursa Terminali/Güzelyalı noktasından ara ulaşımla otele transfer sağlanabilecektir. Bunun  dışında ara ulaşım talepleri (Havaş, şehir içi, Bursa içi ulaşım bedeli, taksi) karşılanmamaktadır. Ayrıca UTİB tarafından belirlenmiş olan konaklanacak otelden etkinlik alanına transferler tarafımızca gerçekleştirilecektir.

30. Konaklama ve Ara Ulaşım: Bursa dışından gelerek konaklama talebinde bulunacak proje öneri sahiplerinin konaklama ve ara ulaşım taleplerini, elektronik ortamda belirtmeleri gerekmektedir.

Proje Önerisi Değerlendirme Süreci

31. Web sayfasında bildirilen başvuru son günü ve saatine kadar yüklenmeyen proje önerileri değerlendirmeye alınmayacaktır.

32. Her bir proje öncelikle, “Hakem Grupları” tarafından puanlama yöntemiyle değerlendirmeye alınacaktır. 100 üzerinden 65 puanı geçen projeler etkinlikte sergilenmek üzere kabul edilecektir. Puanlama kriterleri için değerlendirme formu EK-3: IX. AR-GE PP Proje Önerisi Değerlendirme Formunda sunulmuştur. Bu amaçla proje yazımında bu kriterler dikkate alınmalıdır.

33. Ödül alacak proje önerileri, 1. aşamada “Hakem Grupları” tarafından puanlanacak ve 2. aşamada “Değerlendirme ve Ödül Kurulu” tarafından belirlenecektir.

34. Ödül kategorileri ve miktarları ile ilgili ayrıntılı bilgi www.uibargeprojepazari.com, www.utibargeprojepazari.com  ve www.uibrdbrokerageevent.com sitelerinden alınabilir.

35. Değerlendirme ve Ödül Kurulu, AR-GE Proje Pazarı’nın yararlılığı açısından gerekli gördüğünde, her bir kategorideki kazananların sayısını sunumların kalitesi ve miktarına göre değiştirme hakkına sahiptir.

Proje Önerileri Yükleme Adımlarının Tamamlanması

Elektronik ortamda proje önerisi yükleyen katılımcıların, EK-4: UTİB TÜRKİYE TEKSTİL VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNDE IX. ULUSLARARASI AR-GE PROJE PAZARI ZİRVESİ KATILIM ŞARTNAMESİ’nin online proje yükleme sistemi tarafından proje bilgilerinin otomatik olarak doldurulduğu halini indirip yazıcı çıktısını alarak yetkili kişi (proje yöneticisi) tarafından ıslak imza ile imzalandıktan sonra 10 Nisan 2017 tarihine kadar ıslak imzalı olarak tarayıcıdan taratarak, project@butekom.org adresine e-posta yoluyla iletmeleri gerekmektedir.

Fikri Mülkiyet (Endüstriyel Tasarım, Faydalı Model, Patent) ve Anlaşmazlıkların Çözülme Şekli

1. Tekstil AR-GE Proje Pazarı’na katılan bütün proje ve tasarımların, ticari amaçlı kullanımı için proje hazırlayanların ve tasarımcıların izninin alınması gereklidir. Tekstil AR-GE Proje Pazarı’nı düzenleyen ve finanse eden Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği üyeleri, uygun buldukları projeleri satın alma girişiminde bulunabilirler. Bu nedenle, UTİB’in, ödül alan projeler üzerinde yarışma sonuçlarının açıklandığı 28 Nisan 2017 tarihinden itibaren 6 ay süreli “Öncelik” vardır.

2. Yarışmaya katılan yarışmacıların haklarının lisans veya devir alınarak kullanılması durumunda, yarışmacıların; proje konusuna göre, proje veya fikir sahibi olarak adlarının belirtilmesini istemek hakları saklıdır.

3. UTİB, Tekstil AR-GE Proje Pazarı’na katılan projelerden uygun gördüklerinin sergilenmesi amacıyla, bir ya da birden çok sayıda kopyasını üretebilir ve bu modelleri proje veya fikir sahibi adına geçici ya da sürekli olarak sergileyebilir. Bu halde Tekstil AR-GE Proje Pazarı’na katılanlar, seçilen eserin UTİB’e ticarileştirilmeden ve proje ve fikir sahibinin diğer tasarruf yetkisini ortadan kaldırmadan, süresiz olarak tam kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul ettiğini ve buna bağlı olarak, gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince AR-GE Proje Pazarı’na gönderdiği proje veya fikrin çoğaltma, yayma, temsil, umuma iletim, faydalanma vb. umuma arz ile ilgili bilumum haklar için UTİB’ e tam lisans/yetki verdiğini kabul eder.